Priser fra 03.09.2019

Avbestilt-/ Uteblitt time: Må skje, i åpningstiden, innen 24 timer før avtalt time, mandagstimer fredagen før. Ubenyttede timer faktureres i sin helhet.
# Pris avhengig av sykdommens- / undersøkelsens omfang. Ved enkelte inngrep kan det måtte påregnes anestesi, medisiner og utstyr i tillegg til prisen oppgitt.
Det påregnes pristillegg kvelder, fra kl.17.30. Gjelder ikke vaksinering.
Denne listen inneholder bare et lite utvalg av det vi utfører ved klinikken.
Spør oss om pris på operasjoner, annen behandling eller hjemmebesøk.
Avføringsprøve for parasittundersøkelse ved klinikken
Avliving katt. Tillegg for kremering
Avliving hund. Tillegg for kremering
Bad#
Bandasjeskift #
Blodundersøkelse ved klinikken #
Helseattest, utstedelse
Kastrering hannkanin
Kastrering hannkatt
Kastrering hunnkatt
Klinisk undersøkelse #
Klipp#
Kloklipp #
Konsultasjon/Klinisk undersøkelse #
Kontroll#
Microchip
Omregistrering av chip fra utlandet
Ormebehandling (ekskl. ormemiddel)
Passutstedelse
Rabiesvaksinering
Resept
Røntgen/Tannrøntgen#
Røntgen HD. Inkl. anestesi!
Røntgen AD+HD. Inkl. anestesi!
Stingfjerning#
Sårbehandling#
Tannrens med UL, hund<10kg
Tannrens med UL, hund >10kg
Tannrens med UL, katt
Tanntrekk#
Tømming av analsekker(ukomplisert)
Urinundersøkelse på klinikken
Vaksinering og årlig kontroll
Ørerens#
Øyeundersøkelse#


kr 359.-
kr 1525.-
kr 2029.-
kr 625.-
kr 548.-
kr 827.-
kr 553.-
kr 2694.-
kr 1504.-
kr 2578.-
kr 1114.-
fra kr 545.-
fra kr 67.-
fra kr 975.-
fra kr 408.-
fra kr 723.-
kr 394.-
kr 303.-
kr 689.-
kr 870.-
kr 171.-
fra kr 675.-
kr 3279.-
kr 3512.-
fra kr 0.-
fra kr 1590.-
kr 1752.-
kr 2139.-
kr 1628.-
fra kr 2712.-
kr 333.-
kr 419.-
kr 870.-
fra kr 927.-
fra kr 736.-Vinderen Dyreklinikk AS
Grimelundshaugen 15
0374 Oslo

Telefon:
979 39 409

Åpningstider: Mandag-fredag 08.00 - 18.00. Lørdager stengt.

(Tlf.:22 49 07 41 er ikke lenger i bruk)


Org.nr.: 998 407 001

Klinikken holder stengt alle offentlige fridager. Vi kan også holde stengt på noen inneklemte dager. Dette vil bli annonsert.

Vær oppmerksomt på at avbestilling og flytting av timer må skje senest 24 timer, i virkedager, før avtalt time ellers pålegges det gebyr.

Vi tar kontanter og bankkort. Ved bruk av Vipps eller kredittkort, tilkommer det et pålagt gebyr.
Vi gir ikke kreditt!
Se Resurs Bank:
apponline_infotekst.docx
brosjyre_dyrekonto.pdf
Vi har avtale om direkteoppgjør med Agria dyreforsikring.