Utenlandsreise

Reise til/fra Sverige:
For reise mellom Norge og Sverige, er eneste krav (bortsett fra normal årlig vaksine) at hunden/katten din må behandles mot revens dvergbendelorm før tilbakereise til Norge. Mer info her. Det kan bli endringer av regler i framtiden, bl.a. krav om pass og ID-merking i form av mikrochip. For siste nytt, se www.mattilsynet.no.
Reise til/fra EU-land:
Dyret skal være godkjent ID-merket (dyr født etter 3. juli 2011 MÅ ha mikrochip; tatovering skal være tydelig og lesbar). ID-merking må skje før rabiesvaksinering.

Dyret må ha korrekt utfylt EU-pass, med info om ID-merking, rabiesvaksinering og bendelormbehandling.

Rabiesvaksinering må gjøres senest 21 dager før avreise (ved førstegangsvaksinering), og gjentas med maks 365 dagers mellomrom for å unngå ny 21 dagers venteperiode. Vaksinen kan tidligst gis ved 3 måneders alder, og bør ikke gis samtidig med andre vaksiner, for å sikre best mulig immunisering.

Behandling mot revens dvergbendelorm (Echinococcus multilocularis) iløpet av siste 10 dager før innreise til Norge og dessuten iløpet av de første 7 dager etter innreise. Begge må føres i passet av veterinær. Dette gjelder ikke direkte reise fra Finland.

Man kan maks ha med seg 5 dyr per innreise som privatperson. Det er også lov til å transportere maks 5 dyr i bil ved kjøring i Europa.

For fullstendige regler, se link til Mattilsynets sider her.

Reise til/fra listeført land:
Godkjent ID-merking (se over, EU-land)

Rabiesvaksinering som reise til/fra EU-land

Bendelormbehandling som reise til/fra EU-land

Korrekt utfylt EU-pass (se EU-land) eller veterinærsertifikat skrevet av offentlig veterinær i avreiseland, med nødvendig info om ID-merking, vaksiner og bendelormbehandling.

Grensepassering skal varsles tollvesen/Mattilsynet, og dyret skal kontrolleres ved grensepassering.

Maks 5 dyr per innreise som privatperson.

For fullstendige regler, se link til Mattilsynets sider her.
Se også link til Mattilsynets liste over listeførte land.


Sverige:
 • EU-pass
 • godkjent ID-merking
 • bendelormbehandling
EU-land:
 • årlig vaksine
 • godkjent ID-merking
 • EU-pass
 • godkjent rabiesvaksine (21 dagers ventetid etter første vaksine eller ved vaksine over 365 dager gammel)
 • bendelormbehandling før innreise til Norge (siste 10 dager) og etter innreise (første 7 dager)
 • maks 5 dyr

Listeført land:

 • årlig vaksine
 • godkjent ID-merking
 • godkjent rabiesvaksine
 • bendelormbehandling
 • EU-pass eller veterinærsertifikat
 • maks 5 dyrVinderen Dyreklinikk AS
Grimelundshaugen 15
0374 Oslo

Telefon:
979 39 409

Åpningstider: Mandag-fredag 08.00 - 18.00. Lørdager stengt.

(Tlf.:22 49 07 41 er ikke lenger i bruk)


Org.nr.: 998 407 001

Klinikken holder stengt alle offentlige fridager. Vi kan også holde stengt på noen inneklemte dager. Dette vil bli annonsert.

Vær oppmerksomt på at avbestilling og flytting av timer må skje senest 24 timer, i virkedager, før avtalt time ellers pålegges det gebyr.

Vi tar kontanter og bankkort. Ved bruk av Vipps eller kredittkort, tilkommer det et pålagt gebyr.
Vi gir ikke kreditt!
Se Resurs Bank:
apponline_infotekst.docx
brosjyre_dyrekonto.pdf
Vi har avtale om direkteoppgjør med Agria dyreforsikring.