Behandlingstilbud

Vi kan bl.a. tilby disse tjenestene:

 • AD-røntgen
 • Analsekkoperasjon
 • Attester
 • Bad. Vi disponerer eget dyrebadekar.
 • Blodprøveundersøkelse i klinikken. Raskt resultat
 • Blodprøver til gentesting
 • Fjerning av fremmedlegeme i mage- og tarm
 • HD-røntgen
 • Hjemmebesøk, bl.a. ved avliving
 • Id-merking
 • Informasjon om fôring og ernæring.
 • Jursvulstoperasjoner
 • Kastrering av hanndyr inkl.kanin og gnagere.
 • Keisersnitt
 • Klipp av pels, både hund og katt
 • Kloklipp
 • Konsultasjon mhp avvikende adferdsrelaterte problemer, deriblandt uønsket urinering katt
 • Kontroll og ormebehandling etter utenlandsopphold
 • Kremering videresendes
 • Mikrochip
 • Navlebrokkoperasjon
 • Operasjon av jursvulster
 • Operasjon av sporer og ulveklør
 • Operasjon av svulster/"hudkuler"
 • Operasjon ved livmorbetennelse/pyometra
 • Operasjoner i øyelokk
 • Parasittbehandling. Bl. a. behandling av innvollsorm
 • Parasittundersøkelse gjøres på klinikken med hurtig resultat
 • Passutstedelse
 • Pelsklipp, men ikke raseklipp
 • Rabiesvaksinering
 • Røntgen
 • Sporefjerning
 • "Sterilisering" av hunnkatt
 • Sårbehandling
 • Tannbehandling. Bl.a. fjerning av tannsten med ultralyd
 • Tannbehandling av gnagere og kanin
 • Tannrøntgen med digitalapparat
 • Tanntrekk
 • Toveklipp
 • Trekk av melketenner
 • Ulveklofjerning
 • Utredning av hudproblemer
 • Utredning av kronisk syke dyr
 • Vaksinering hund, katt, ilder og minigris
 • Væsketerapi
 • Øremerking
 • Ørerens
 • Øyelokkoperasjoner
 • Øyeundesøkelse. Bl. a. trykkundesøkelse med Tonometer.


Klinikken er veletablert og velutstyrt, med operasjonssal, to undersøkelsesrom, oppvåkningsrom, tannbehandlingsavdelig og røntgenrom.
Anestesiform tilpasses etter operasjonstype og vi anvender bl. a. gassanestesi
På klinikken utføres direkte laboratorieundersøkelser, deriblandt parasittundersøkelse, og blodanalyse.

Vi behandler hunder, katter, ildere, kaniner, minigris, marsvin og andre smågnagere.
Vi er opptatt av å holde oss fortløpende oppdatert og deltar på kurs både nasjonalt og internasjonalt.
Moskusanden Andefar har kul på foten. Her veies han før undersøkelsen.

Vinderen Dyreklinikk AS

Grimelundshaugen 15
0374 Oslo

Tlf.:
22 49 07 41
Mobilnr.: 979 39 409
Faks
22 92 09 99
E-post post@vinderendyreklinikk.no
Org.nr.: 998 407 001

Vi har åpent:

Mandag-fredag
08 - 19
Lørdag
10 - 14
Drop in og timeavtale!
Klinikken holder stengt alle offentlige fridager.

Vær oppmerksom på at avbestilling og flytting av timer må skje senest 24 timer, i virkedager, før avtalt time ellers pålegges det gebyr.

Vi tar kontanter og bankkort (Visa, Mastercard, Amercan Express),
Vi gir ikke kreditt!
Vi har avtale om direkteoppgjør med Agria dyreforsikring.